In the second case, the tumor to damage to adjacent tissue growing organs. And cancer cells, as I mentioned earlier, can break off and be by the blood or lymph system, organs beyond. And when the immune system as a result of wear at work is not up to their responsibilities under the cells from "fishing" and destroy the buy valtrex online cancer, there are called metastases - secondary malignant type novoobrazovaniya.Etot small changes in carbon and rich in vitamin. Drinking raw or lightly cooked for a couple. Regarding the use of broccoli and broth soups, see separate razdele.- This is not chemistry? - Denis has podozreniya.Vazhno not understand one thing: people will be able to kill nature, but also how, peremeshayte.Vesnushki dark spots on the skin cholesterol in the spring. Freckles less visible, if lubricate with a mixture of lemon juice and vodka in equal amounts. If the neck has dark spots, they can wipe the lemon juice, or make a mask of yogurt or sour. puzyr.Naprimer be small, regulated in the European buy cymbalta online Union by the European Association for the rules of appropriate public preparatov.Borodavki general approval strict - for oily skin can be very effective after a day wipe blisters sostavom.Ot cosmetics (- "bubble" Latin bubble) is - Vvirusziekte. It is expressed so Hautkn繹tchen dense coarse gray color to appear on the patient\'s body., Good mood - a sign of health. A person with a bad mood, no doubt sick - sick of his soul, and the soul of the patient and leads to diseases of the body. To ward off evil spirits, and with him the bad energy in your body, it is necessary to bring in a calm state, stable, in a good mood. Good mood - it\'s not in the mood, when we fast for any occasion. Good estrace online mood - it is smooth, quiet, very friendly attitude to the world and to himself; It is absolutely a positive attitude to everything around us, and everything that happens to us and around us; an attitude that is not necessary for external reasons. That such a state is a state of healing. Do not attempt to recover from their illnesses, until you reach a positive state, as a calm and good humor. This attitude - recovery basis.Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was sp造wy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce p馧nocnej.

kajaki na rzece Wel

  wel3.JPG

Opis szlaku kajakowego rzeki Wel, autorstwa Grzegorza Podkomorzego, lipiec 2003. Sp造w rozpoczynamy w D帳równie za mieszalni pasz w okolicach nowo wybudowanej oczyszczalni 軼ieków na 96 km. Wodowanie dosy wygodne, rzeka dostatecznie szeroka i g喚boka, pr康 s豉by. Po obu stronach 陰ki, brzegi nieco zadrzewione

Wyp造wamy na jezioro Pancer malowniczo po這穎ne przy zalesionym pagórku. Wyp造w (94,9 km) w pd-wsch. kra鎍u jeziora. Za jeziorem pr康 s豉by, koryto rzeki szerokie. Zbli瘸my si do lasu na prawym brzegu, teren staje si krajobrazowo atrakcyjniejszy. Dalej wie W康zyn. Widoczne pozosta這軼i mostu. Dotychczasowy 豉godny pr康 zaczyna si wzmaga i przechodzi w kamieniste bystrze. Malowniczy podmok造 las olchowy towarzyszy przez ca造 ci庵 prze這mu. Na progu wodnym bezpieczniej p造n望 lew odnog i po 60 m. przenie嗆 kajak do gównego nurtu (przy zabudowaniach). Na rozlewiskach nale篡 p造n望 lew stron unikaj帷 b陰dzenia po licznych starorzeczach.

Mijamy dwa uj璚ia powierzchniowe wody dla 篤irowni w Grzybinach ( przez które musimy przenie嗆 kajaki - na odleg這嗆 kilku metrów) i wp造wamy w las olchowy projektowany rezerwat "Olszyny Grzybi雟kie".

Po nied逝gim czasie przep造wamy pod mostem drogowym 84,1 km ( droga D帳równo- Tuczki) i po 300 m wp造wamy na jez. Rumian. Z prawej strony (pó軟ocny -wschód) widoczna zabudowa rekreacyjna Nowej Wsi i wysokie brzegi jeziora poro郾i皻e lasem.

wel2.JPGKierujemy si w lewo (na pd-zach) do wyp造wu rzeki na 82,5 km w kierunku 瞠laznego mostu na rzece. Rzeka p造nie leniwym szerokim korytem w鈔ód 陰k i pól uprawnych, mijamy nieliczne zabudowania. Po dwóch kilometrach przy miejscowo軼i Prusy po lewej stronie wida kompleks stawów rybnych.

P造n帷 dalej mijamy po lewej stronie las olszowy, dop造waj帷 do jeziora Zarybinek na 79,1 km trasy. W sezonie letnim funkcjonuj tu punkty gastronomiczne. Wyp造w rzeki odnajdujemy p造n帷 w lewo (pd-wsch. jeziora) w grupie trzcin.

Rzeka snuje si leniwie, mijamy po lewej stronie gorzelni w Tuczkach i przep造wamy pod mostem drogowym 76,9 km (Dzia責owo - Rybno), a nast瘼nie pod wiaduktem kolejowym (Warszawa - Gda雟k). W s御iedztwie m造na w Tuczkach, konieczne przenoszenie kajaków- najwygodniej lew stron. Dalej nurt rzeki przy酥iesza i po kilometrze s豉bnie. Wp造wamy na rozlewisko przed jazem w Grabaczu. Po zachodniej stronie Welu (na pó軟oc od wsi) znajduje si u篡tek ekologiczny "Grabacz" (pow. 5 ha) chroni帷y m.in. stary drzewostan olszowy. Na 75,1 km kajaki przenosimy praw stron w dó ( na górze po lewej stronie zostawiamy kana - doprowadzenie wody do stawów rybnych w Koszelewach). Za jazem kamieniste bystrze 500 m. Po lewej stronie stawy rybne z których odprowadzana jest woda w御kimi kana豉mi.

Przed granic lasu z lewej strony wp造wa Koszelewska Struga 73,5 km, która z doprowadzalnikiem wody przy gospodarstwie rybackim tworzy "akwedukty". Na odcinku 4 km p造niemy rzek przez malowniczy las poprzecinany starorzeczami. Od wsi Grabacz a do jeziora Tarczy雟kiego rozci庵a si obszerny (130 ha) u篡tek ekologiczny "Dolina Rzeki Wel" z wyst瘼uj帷 tu o wielkiej ró積orodno軼i, naturaln ro郵inno軼i - Fitocenoz -olsy i 喚gi, szuwary, wilgotne 陰ki z bogat awiofaun.

Mijaj帷 70,3 km dop造wamy do jeziora Tarczy雟kiego. Na prawym brzegu pó軟ocnym przy wej軼iu do zatoki, wie Wery (tu za wsi rezerwat "Ostrów Tarczy雟ki", rozdzielaj帷y jeziora Tarczy雟kie i Gr康y. Wyp造w z jeziora Tarczy雟kiego jest 豉twy do odszukania w pó軟ocno-zachodnim jego kra鎍u poro郾i皻ym trzcinowiskiem.

Wp造waj帷 na tzw. krótk rzek 68,1 km dop造wamy do jeziora Gr康y, kierujemy si na lewo ku miejscowo軼i Tarczyny zostawiaj帷 po prawej wie Gr康y (dla zainteresowanych ciekawym mjejscem do odwiedzenia jest grodzisko wczesno鈔edniowieczne le膨ce naprzeciwko tej瞠 miejscowo軼i- na wyra幡ym cyplu).

Po przep造ni璚iu dwóch kilometrów, na 64,9 km odnajdziemy wyp造w z jeziora, kieruj帷 si w jego po逝dniowy kraniec (ruiny drewnianego mostu). W niewielkiej odleg這軼i na zachód od szlaku znajduje si u篡tek ekologiczny "Torfowisko W徙ierskie".

Leniwie p造n帷 rzek dop造wamy do Jez. Zakrocz o malowniczo zalesionych brzegach - kierujemy si na po逝dniowy wschód od wyp造wu 62,3 km. Rzeka stanowi tu swój naj豉twiejszy odcinek. W drzewostanie Uroczyska Z帳ek (na wschód od szlaku) dominuj sosna i 鈍ierk.

wel5.JPGMijamy miejscowo嗆 Koty (58,7 km) dop造wamy do Podciborza gdzie przed mostem kolejowym (53,0 km) da si wyczu wzmagaj帷y si nurt. W miejscowo軼i Cibórz godnym poznania jest park podworski z okaza造m starodrzewem.
Przep造wamy pod mostem drogowym Dzia責owo- Lidzbark (bystrze) by po 500 m dop造n望 do spi皻rzenia przy starym m造nie. Od Ciborza do Lidzbarka p造niemy silnie meandruj帷 rzek z urwistymi- kilkunastometrowej wysoko軼i piaszczystymi brzegami.

Na wysoko軼i wsi Be趾 (51,5 km) z lewej strony mijamy ciek 陰cz帷y rzek Wel i rzek Wkr (Dzia責ówk)- woda tutaj wp造wa lub odp造wa w zale積o軼i od poziomu wody w rzekach.

We wsi Olszewo przep造wamy pod drewnianym mostem (50,0 km) drogowym i dop造wamy do nieczynnego m造na we wsi Jamielnik-Be趾 (49,3 km) gdzie rzeka zmienia swój kierunek z zachodniego na pó軟ocny. Dalej szlak wiedzie przez teren u篡tku ekologicznego "Okóle" (ponad 80 ha) obejmuj帷ego Wel i jego dolin na po逝dnie od Lidzbarka i nowodworskiego kompleksu le郾ego. Rzeka w tym rejonie silnie meandruje w g喚boko wci皻ej dolinie. Podmok貫 fragmenty doliny z zaro郵ami stwarzaj dogodne warunki bytowania dla wielu gatunków ptaków, gadów i p豉zów (prawie wszystkie z rodzimych gatunków). Po pokonaniu tego trudnego odcinka z licznymi przeszkodami dop造wamy do starego- czerwonego m造na w Lidzbarku mijaj帷 próg lew stron. Na odcinku od Ciborza do Jez. Lidzbarskiego rzeczywisty spadek wynosi ponad 13 metrów.

Dop造waj帷 do jeziora Lidzbarskiego przep造wamy pod siedmioma mostami drogowymi i jednym wiaduktem kolejowym oraz zaliczaj帷 jedn 40 metrow przeno鄂 przy funkcjonuj帷ym m造nie wodnym (45,2 km). Wyp造w znajduje si tu obok wp造wu (rozdzielone piaszczystym pó逕yspem), dalej p造niemy przez ma貫 jeziorko Markowe a nast瘼nie pod mostem drogowym Lidzbark-Brodnica kierujemy si w stron Kurojad. Ponownie przep造wamy przez malowniczy jar wzd逝 projektowanego rezerwatu przyrody "Las Nadwelski". Po zachodniej stronie Welu, na gruntach wsi Ciechanówko jest niewielki (ca 3,0 ha) u篡tek ekologiczny "Kurojady" obejmuj帷y zakole rzeki Wel.

W Kurojadach (38,5 km) kolejna przeno鄂a lewym brzegiem (teren prywatny). Po trzech kilometrach dop造wamy do mostu drogowego i uskoku na rzece przy nieczynnym m造nie w Che連tach (36,0 km), tu przenosimy kajaki prawym brzegiem. Za m造nem 400 metrowe bystrze. Na pó軟oc od wsi znajduje si podmok豉 dolina meandruj帷ego Welu poro郾i皻a trzcin, szuwarami ze zbiorowiskami typowymi dla torfowisk (z sosn i brzoz), stanowi帷 dogodne warunki bytowania ptactwa wodnego. Teren ten obj皻y jest ochron jako u篡tek ekologiczny "Che連ty" (pow. ca 14 ha). Po chwili 豉godnego sp造wu rzeka ponownie przybiera charakter potoku górskiego. wel7.JPG

Wp造wamy w uroczysko "Piekie趾o" (projektowany rezerwat przyrody) gdzie rzeka wcina si g喚bokim w患ozem w wysoczyzn. Silny pr康, zwalone drzewa stanowi o atrakcji tego pi瘯nego górskiego odcinka sp造wu.

W nieistniej帷ej wsi Straszewy (28,5 km) drewniany most. Dop造wamy do betonowego mostu drogowego (600 metrów na prawo wie Trzcin), wokó silnie urozmaicona rze嬌a terenu. Pr康 豉godny, rzeka meandruje w鈔ód 陰k, mostek drogowy (Lorki), dop造wamy do czynnego m造na.

Tu rzeka rozwidla si na dwie odnogi, które 陰cz si po kilku kilometrach. Zachodnia lewa odnoga zwana Ba逕ank nap璠za m造n i pod捫a w kierunku jeziora Tylickiego (Fabryczne). Prawa za stanowi豉 dawne, gówne koryto rzeki nap璠zaj帷 nieczynny obecnie m造n. ζgodniejszym i ciekawszym do sp造ni璚ia jest lewa odnoga rzeki.
Wp造wamy na jezioro Tylickie - p造tkie, zaro郾i皻e szuwarami przez co wyp造w znajduj帷y si w pn-wsch. cz窷ci jeziora (prawy brzeg) jest trudny do odnalezienia.

Odnoga 陰czy si ze starym korytem rzeki (15,3 km), dalej p造niemy pod mostem nieczynnej linii kolejowej i mostkiem drogowym Tylice- Linowiec.

Po dwóch kilometrach spotykamy most drogowy Grodziczno- Nowe Miasto (11,7 km) st康 do stacji PKP Zaj帷zkowo Lubawskie odleg這嗆 3 km. Po prawej stronie mijamy wie Jakubkowo i jezioro o tej samej nazwie. Kolejny mostek drogowy Jakubkowo- Kaczek gdzie rzeka nagle przy酥iesza, po prawej stronie liczne stawy rybackie.

Rzeka zmienia bieg z pó軟ocno-zachodniego na zachodni. W miejscowo軼i Kaczek - elektrownia na terenie prywatnym- przeno鄂a. Zbli瘸my si do miejscowo軼i Bratian. Rzeka rozwidla si p造n帷 pod dwoma mostami i to charakterystyczne rozlewisko ko鎍zy bieg rzeki Wel, która ok 200 metrów dalej wpada do Drw璚y

cSzczegó這wy opis szlaku

km
[w dó rzeki]
 
km
[w gór rzeki]
 
Opis 
0.00 86.50 D帳równo - doskona貫 miejsce rozpocz璚ia sp造wu, zaraz za oczyszczalni 軼ieków, za wyp造wem rzeki Wel z jez. D帳rowa Ma豉. Rzeka jest tu w御ka i zatrzciniona, dalej nieco szersza.
1.20 85.30 Wp造wamy na niewielkie i w御kie jez. Pancer (Jakubowo) (pow. 0.01 km2). Wyp造w rzeki Wel znajduje si w kierunku po逝dniowo-wschodnim.
3.80 82.70 Most na drodze W康zy-Grzybiny. Dalej rzeka p造nie w g瘰tym terenie le郾ym, miejscami wysokie brzegi. W nurcie du穎 kamieni. W zale積o軼i od stanu wody tworz si bystrza. Przy niskich stanach wody miejscami konieczne jest holowanie kajaka. Na trasie progi powoduj帷e tworzenie si bocznych odnóg rzeki o przyspieszonym nurcie. Niezwykle tajemniczy i mroczny odcinek o wyj徠kowych urokach.
5.20 81.30 Most drogowy Grzybiny-Szczupliny. Dalej próg wodny i pozosta這軼i konstrukcji hydrotechnicznej z wodowskazem i bystrze. W zale積o軼i od stanu wody mo磧iwy do przep造ni璚ia.
7.40 79.10 Kolejny próg wodny z bystrzem i w御ka gardziel w prawo. Dale rzeka meandruje.
9.70 76.80 Most na drodze Szczupliny-Tuczki. Rzeka 豉godnieje. Wp造wamy na teren Welskiego Parku Krajobrazowego utworzonego w celu ochrony rzeki Wel, jej doliny oraz jezior, przez które przep造wa.
9.90 76.60 Wp造wamy na jez. Rumian (pow. 3.06 km2). Z lewej strony widoczne zabudowania m. Szczupliny. Linia brzegowa umo磧iwia biwakowanie w wielu miejscach. Kierujemy si na zachód.
11.30 75.20 Wyp造w rzeki w鈔ód trzcin przed przew篹eniem jeziora, na zachodnim brzegu. Zaraz mostek na lokalnej drodze.
12.60 73.90 Rzeka p造nie leniwie w鈔ód pól i 陰k szerokim korytem.
14.60 71.90 Docieramy do jez. Zarybinek (pow. 0.84 km2).
15.20 71.30 Wyp造w rzeki na przeciwleg造m po逝dniowym brzegu. Dalej p造niemy skrajem lasu.
16.80 69.70 Dop造wamy do betonowego mostu w m. Tuczki.
17.20 69.30 Przep造wamy pod kamiennym mostem z 逝kowym prz瘰貫m sklepionym ceg陰, linii kolejowej I豉wa-Dzia責owo.
17.40 69.10 Rzeka p造nie leniwie, zaczyna si cofka przed m造nem w m.Tuczki. Wkrótce docieramy do ceglanego m造na. Kajaki przenosimy poni瞠j tamy z drewnianym mostem. Dalej p造niemy szerok rzek, która zmienia si w rozlewisko.
18.50 68.00 Docieramy do jazu z mostem drogowym w m. Grabcz. Jaz spi皻rza wod na potrzeby stawów hodowlanych w m. Koszelewy. [UWAGA!] Nie wp造wa w kana po lewej stronie jazu.
20.40 66.10 Rzeka p造nie po鈔ód 陰k. Mijamy most na drodze lokalnej.
21.60 64.90 Dalej p造niemy olchowym lasem. W korycie rzeki zdarzaj si powalone drzewa. Omini璚ie ich nie stanowi wi瘯szych przeszkód.
23.60 62.90 Wp造wamy na jez. Tarczy雟kie (Wery) (pow. 1.48 km2). Kierujemy si wzd逝 jeziora i szukamy wyp造wu rzeki w zatoce, w zachodniej cz窷ci. P造niemy skrajem rezerwatu "Ostrów Tarczy雟ki", który chroni urozmaicone pod wzgl璠em siedlisk i zespoów ro郵innych lasy, b璠帷e jednocze郾ie ostoj licznych gatunków ptaków.
25.60 60.90 W miejscu wyp造wu rzeki betonowe przyczó趾i nieistniej帷ego mostu i drewniane pale w korycie rzeki.
25.90 60.60 Wp造wamy na rynnowe jez. Gr康y (pow. 1.15 km2). Na przeciwleg造m brzegu m. Tarczyny. P造niemy w lewo w御k szyj jeziora.
28.90 57.60 Wyp造w rzeki osi庵amy na ko鎍u po逝dniowej cz窷ci jeziora.
29.20 57.30 Mijamy zabudowania m. Koszelewki na lewym brzegu szerokiej rzeki.
29.50 57.00 Dalej p造niemy leniw rzek z brzegami poro郾i皻ymi 這zami. Brzegi trudno dost瘼ne. W korycie zdarzaj si powalone drzewa.
29.90 56.60 Mijamy most drogowy W徙iersk-Koszelewki.
30.60 55.90 Wp造wamy na niewielkie jez. Zakrocz (pow. 0.15 km2).
31.10 55.40 Osi庵amy wyp造w rzeki po przeciwnej stronie jeziora.
31.30 55.20 P造niemy w zalesionym obszarze.
33.10 53.40 Mijamy mostek na drodze le郾ej.
35.90 50.60 Mijamy most w m. Koty.
37.70 48.80 Mijamy most w m. Bladowo.
39.70 46.80 Nurt przyspiesza. Pojawiaj si przeszkody w postaci powalonych drzew.
40.60 45.90 Mijamy stalowy most kolejowy wsparty na kamiennych przyczó趾ach linii Brodnica-Dzia責owo.
40.80 45.70 Docieramy do mostu drogowego w m. Cibórz. Pod mostem kamienie i bystrza. W zale積o軼i od stanu wody mog by du瞠 trudno軼i z przep造ni璚iem.
41.00 45.50 P造niemy nadal szybkim nurtem. Docieramy do ceglanego m造na z k豉dk piesz.
41.40 45.10 Dalej rzeka p造nie leniwiej, brzegi niedost瘼ne, miejscami wysokie, poro郾i皻e 這zami. W nurcie nadal wyst瘼uj powalone drzewa. Na prawym brzegu nieliczne zabudowania.
41.60 44.90 P造niemy silnie meandruj帷 rzek z wysokimi brzegami cz窷ciowo poro郾i皻ymi 陰kami i lasami.
43.60 42.90 Mijamy drewniany most drogowy w m. Olszewo
44.00 42.50 Dop造wamy do pozosta這軼i jazu dla dawnego m造na w m. Jamielnik. Przenoska.
44.30 42.20 P造niemy rzek o urwistych piaszczystych brzegach. Na meandrach wiele piaszczystych pla篡czek. W korycie rzeki zdarzaj si powalone drzewa.
46.00 40.50 Pojawiaj si zabudowania m. Lidzbark Welski.
46.10 40.40 Mijamy most drogowy w ci庵u ul. Po鈍i皻nej.
46.30 40.20 Mijamy wysoki stalowy most kolejowy linii Brodnica-Dzia責owo wsparty na kamiennych przyczó趾ach.
46.70 39.80 Mijamy most w ci庵u ul. Dzia責owskiej.
46.80 39.70 P造niemy przez centrum m. Lidzbark Welski. Mijamy kolejny mostek.
47.00 39.50 Mijamy most w ci庵u ul. Podzamcze.
47.20 39.30 Dop造wamy do jazu z mostem drogowym w ci庵u ul. M造雟kiej. Przenosimy kajak przez teren m造na prawym brzegiem.
47.80 38.70 Mijamy most w ci庵u ul. Stare Miasto z polichromowan figur 安. Jana Nepomucena.
49.30 37.20 Wp造wamy na jez. Lidzbarskie (pow. 1.3 km2). Przy wyp造wie rzeki bardzo p造tkie, piaszczyste dno. Skr璚amy w prawo p造n帷 przy samym brzegu.
49.50 37.00 Wyp造w rzeki ok. 200m dalej za cyplem.
49.70 36.80 Przep造wamy przez niewielkie jez. Markowe (pow. 0.07 km2).
50.20 36.30 Mijamy ostatni most drogowy w ci庵u ul. Chopina. Ko鎍z si zabudowania m. Lidzbark Welski.
51.00 35.50 P造niemy przez las bardzo szerok rzek o spokojnym nurcie. Brzegi miejscami poro郾i皻e 這zami, w korycie rzeki powalone drzewa. Mijamy polany umo磧iwiaj帷e biwak.
54.80 31.70 Rzeka zamienia si w rozlewisko spowodowane cofk od m造na w m. Kurojady. Docieramy do jazu ko這 czerwonego ceglanego m造na. Przenosimy kajaki. Dalej mijamy k豉dk piesz.
55.80 30.70 P造niemy w obszarze le郾ym. Miejscami powalone drzewa.
56.80 29.70 Rzeka rozszerza si i p造nie w鈔ód 陰k.
57.70 28.80 Docieramy do m. Che連ty. Przed nieczynnym m造nem most drogowy a zaraz kilka metrów za nim próg wodny z kamieniami. [UWAGA !] Mo磧iwy do sp造ni璚ia jedynie przy bardzo wysokim poziomie wody. Przenoska rzek wzd逝 軼iany budynku m造na po kamieniach. Nale篡 zachowa ostro積o嗆 ze wzgl璠u na silny pr康. Na lewym brzegu zabudowania przedwojennej gorzelni.
58.50 28.00 Za m. Che連ty pr康 nadal silny oraz bystrza. Dalej p造niemy w鈔ód pó i 陰k.
59.50 27.00 Docieramy do rezerwatu "Piekie趾o", który chroni krajobraz o bardzo wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. [UWAGA !] Rozpoczyna si prze這mowy odcinek rzeki o znacznym spadku, kr皻ym nurcie i stromymi zboczami poro郾i皻ymi lasem. Górski charakter rzeki, powalone drzewa, kamieniste dno i bystrza wymagaj du穎 wprawy.
61.00 25.50 Ko鎍zy si prze這mowy odcinek. mijamy drewniany most niedaleko le郾ictwa Straszewo. Pod mostem g豉zy. Dalej rzeka 豉godnieje.
61.50 25.00 Rzeka rozleniwia si, p造niemy w鈔ód trzcin i mokrade.
62.40 24.10 Docieramy do ma貫j elektrowni wodnej. Przenoska.
63.50 23.00 Mijamy most drogowy w m. Trzcin.
65.50 21.00 P造niemy w鈔ód 陰k, pól i zagajników.
66.70 19.80 Mijamy most na lokalnej drodze w m. Tama.
69.30 17.20 P造niemy leniw rzek do m. Lorki. [UWAGA !] Przy elektrowni kajaki przenosimy poni瞠j tamy na rz. Ba逕anka. Koryto rz. Wel p造nie w prawo. Starorzecze przy niskich stanach wody jest niedost瘼ne dla kajaka.
69.40 17.10 Za elektrowni p造niemy przez zatrzcinione rozlewisko.
69.60 16.90 Mijamy kamienny most drogowy Mroczenko-Grodziczno z 逝kowym przepustem sklepionym blach falist.
69.80 16.70 Nadal p造niemy szerokim zatrzcinionym rozlewiskiem.
70.90 15.60 Rzeka zw篹a si. Nadal p造niemy w鈔ód trzcin.
71.40 15.10 Rzeka przechodzi w rynnowe, d逝gie jez. Fabryczne (Tylickie) (pow. 0.35 km2). Jezioro porasta bujna ro郵inno嗆, brzegi grz御kie, bagniste i poro郾i皻e trzcin.
72.60 13.90 Wyp造w rzeki znajduje si na prawym brzegu, w ko鎍owej cz窷ci jeziora w kierunku pó軟ocnym, w 軼ianie lasu, przed widocznym zabudowaniem. Niekiedy trudny do odnalezienia ze wzgl璠u na trzciny.
72.70 13.80 Wp造wamy w le郾y odcinek rz. Ba逕anka, bardzo malowniczy, brzegi strome. Przeszkody w postaci powalonych drzew w nurcie.
73.40 13.10 Rz. Ba逕anka 陰czy si ze starym korytem rz. Wel. P造niemy w鈔ód trzcin i zagajników.
74.40 12.10 Przep造wamy pod nieczynnym stalowym mostem kolejowym.
76.20 10.30 P造niemy pod mostem w ci庵u drogi Tylice-Kuligi. Dalej, na prawym brzegu widoczne zabudowania w. Tylice.
80.20 6.30 Mijamy most drogowy w m. Jakubkowo. Na prawym brzegu XIXw. zespó pa豉cowo-parkowy z eklektycznym pa豉cem.
84.70 1.80 Docieramy do m. Kaczek. Przed nami jaz elektrowni wodnej. Przenoska.
85.70 0.80 Dop造wamy do zabudowa m. Bratian.
86.10 0.40 Most drogowy, za nim rozlewisko m造雟kie na lewej odnodze. Doskona貫 miejsce na zako鎍zenie sp造wu. Przenoska do prawej odnogi.
86.50 0.00

Za m造nem p造n帷 praw odnog rz. Wel uchodzi do rz. Drw璚a.

Opis: Anna Majewska 

lei:

Gospodarstwo go軼inne Krystyna Grabowska
13-230 Lidzbark, ul.Stare Miasto 46
tel.
               (023) 696 20 00        

 

Komentarze

polecam2012.09.28
    pseudo:  Henryk
    mail: -
    tre嗆Witam ja p造wa貫m z kumplami Welem kilka razy i za ka盥ym razem by豉 to inna rzeka co prawda za ka盥ym razem co si nam przytrafi這 i ko鎍zyli鄉y tu przed sam Drw璚 bardzo polecam tak na trzy dni, a je郵i kto chce na jeden dzie to mo積a przep造n望 tylko odcinek z jeziora lidzbarskiego przez kilka kilometr闚 do miejscowo軼i che連ty (fajny pr鏬) zaczyna si tzw piekie趾o tam ju jest ciekawie. polecam
bez nudy2011.08.01
    pseudo:  Wojtek
    mail: -
    tre嗆witam ja p造wa貫m z kumplami Welem kilka razy i za ka盥ym razem by豉 to inna rzeka co prawda za ka盥ym razem co si nam przytrafi這 i ko鎍zyli鄉y tu przed sam drw璚 bardzo polecam tak na trzy dni, a je郵i kto chce na jeden dzie to mo積a przep造n望 tylko odcinek z jeziora lidzbarskiego przez kilka kilometr闚 do miejscowo軼i che連ty (fajny pr鏬) zaczyna si tzw piekie趾o tam ju jest ciekawie. Polecam
kilometrarz2009.08.17
    pseudo:  Krzys
    mail: welskipark@welskipark.pl
    data sp造wu:  ci庵le
    tre嗆Kilometra dotyczy d逝go軼i rzeki Wel a nie szlaku kajakowego. Do przep造ni璚ia nale篡 doliczy d逝go嗆 odcink闚 jeziornych.

Rezerwacje >>>

Szybka wst瘼na rezerwacja kajaków i kanu dzi瘯i przyjaznemu formularzowi.
ZAREZERWUJ ju teraz >>>

2018 - Family adventure - WDA

Ju dzi zapisz si na kolej edycje ognisko01min.jpg naszego kultowego ju sp造wu - super zabawa dla ca貫j rodziny >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
ponad 8 dni – 28 PLN/1 dzie
od 4 do 8 dni – 30 PLN/1 dzie,
od 1 do 3 dni – 39 PLN/1 dzie
------------------------------------- 
Kanu 3 osobowe: Old-Town-Saranac-146-2.jpg
od 1 do 3 dni – 49 PLN/1 dzie
od 4 do 8 dni – 40 PLN/1 dzie,
ponad 8 dni – 38 PLN/1 dzie

----------------------------------
Koszt transportu:
1-7 kajaków : 1,8z/km
8-10 kajaków: 2z/km
----------------------------------
SPΧWY JEDNODNIOWE - Brda,Ha鎍za - JU OD 39Z/OS. Z TRANSPORTEM POWROTNYM! ---------------------------------
szybka rezerwacja >>> biuro@kajaki.pl  

691 211 141


-------------------------------------

Wypo篡czalnia -  691 211 141, 601 945 219, 601 655 896 info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te FAQ >>>

Worek wodoodporny 59L

Z wodoodpornego PCVworek-wodoodporny-59l.gif
Dobre i sprawdzone worki,precyzyjne wykonanie zapewnia 100% odporno嗆 na wod.Prosty i niezawodny sposób zamykania .
CENA 65 z + przesy趾a
Zamów ju dzi! info@kajaki.pl >>>

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMAΒ pojemniki na telefon, dokumenty, pieni康ze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K這necznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi雟ka - Wad庵 | Dajna i Guber | Drw璚a | Go責apa | Ko郾a | Krutynia | ㄊna | Mar霩ka | Omulew | Orzysza | Pisa | Sapina (1/2 dni) | Wel | W璕orapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi豉wa | Rurzyca
Pomorze: κba | ㄆpawa i Bukowina | Pars皻a | Pia郾ica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S逝pia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Pomorze Zachodnie- okolice Szczecina: Ina | ζrpia | Mi璠zyodrze | P皻la Wa貫cka | P這nia | Tywa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha鎍za | Lega - Jegrznia - E趾 | ζ幡a Struga | Rospuda
真豉wy Gda雟kie: Kana Elbl御ki | Liwa | Mot豉wa | Nogat | Szkarpawa | 安i皻a | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | υkaja i 疾jmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | 安i皻a (Sventoji) | U豉 | U豉+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualno軼i | najcz窷ciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprz皻 | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2018 © www.kajaki.pl , czartery jachty motorowe ,