Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Indywidualny sp?yw rzek? Korytnic?

Proponujemy tras?:

1 dzie?: Stara Korytnica - Jezioro Nowa Korytnica 15 km

2 dzie?: Jezioro Nowa Korytnica - Bogdanka: 15km 

 

Rzeka Korytnica jest najwi?kszym lewobrze?nym sp?awnym ?ródle?nym dop?ywem rz. DRAWY o d?ugo?ci ok. 43km z czego ok. 38 km urokliwy bezludny szlak kajakowy. Rzeka bierze swój pocz?tek w okolicach Miros?awca i przep?ywa przez kilka jezior. Górny odcinek nie by? wcze?niej wykorzystany do sp?ywów kajakowych. Powodem by? fakt, ?e w górnym odcinku obfituje ona w du?? ilo?? naturalnych przeszkód wodnych (powalone drzewa) oraz sztucznych : spi?trzenia wody przy stopniach wodnych na m?ynach rzecznych - 2 szt., jazy rzeczne,4 szt. uszkodzone le?ne mosty drewniane oraz elektrownia wodna.

Ca?a dolina rzeki jest niezwykle malownicza, szczególnie typowe dla niej s? stare sosny o interesuj?cym pokroju, ale równie? d?by i buki. Na odcinku puszcza?skim do samego brzegu dochodz? sosnowe bory - niestety w wielu miejscach wyci?te zr?bami zupe?nymi. Rzeka i le??ce na jej linii jeziora s? miejscem regularnego zimowania ?ab?dzi krzykliwych, oraz cz?sto pojawia si? tu orze? bielik.
Rzeka pod nazw?:,, KORTENIC WLIT'' wzmiankowana by?a w dokumentach 1314 r. Rzeka nim zako?czy swój bieg w DRAWIE (okolice osady BOGDANKA) pokonuje tereny le?ne o ogromnych walorach zdrowotnych ( lasy sosnowe ), walorach poznawczych , erozja brzegu, geologia ; z dala od najmniejszych miejscowo?ci - bardzo czysta woda.
Rzeka obfituje w ró?norodne ryby w tym pstr?ga potokowego, lipienia, a lasy w wiele gatunków grzybów i zwierzyny p?owej( dziki, jelenie, sarny). Przez ca?? tras? sp?ywu jego uczestnikom towarzyszy ogromny spokój i ró?norodne odg?osy natury. Korytnica jest prawdopodobnie ostatni? rzek? o takich walorach, nie znajduj?c? si? w obr?bie parku narodowego, a zatem otwart? na w?a?ciwie przygotowanego turyst? - kajakarza. Jej wody wzbogacaj? ró?ne niewielkie - nienazwane cieki wodne oraz trzy dop?ywy M?YNÓWKA, SETNICA i KAMIONKA.

korytnica1.jpg
 laznastruga2.JPG  laznastruga3.jpg
 laznastruga5.jpg  laznastruga6.jpg  korytnica6.png

 

 


Komentarze

Korytnica soon2009.07.16
    pseudo:  Brasiliankayaking
    mail: tymecki.seb@op.pl
    treść...spokj, czysta woda, odg?osy natury, po za granicami DPN, ale ju? nie d?ugo... ju? dzi? pisany jest projekt utworzenia rezerwatu przyrody na Korytnicy i wygonienia nas kajakarzy z tego terenu na d?ugie miesi?ce w ci?gu roku... i ju? nied?ugo pozostanie nam p?ywa? tylko brudnymi du?ymi ciekami w stylu warta, odra i wis?a, lub za granic? ....

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl