Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny Drw?c?

 

"Drw?ca to rzeka niezwykle ciekawa: meandruj?ca, utrzymuj?ca do?? ?wawy nurt, stosunkowo malownicza. Kajaki trzeba przenosi? tylko w sporadycznych przypadkach, takich jak jaz w Samborowie. Czasem zdarzaj? si? niewielkie bystrza, ale nie nale?y spodziewa? si? prze?omowych odcinków.drw?ca1.jpg
Mimo i? na ca?ej swej d?ugo?ci obj?ta jest rezerwatem przyrody, to ta jedna z najczystszych niegdy? rzek w Polsce jest obecnie silnie zanieczyszczona. Z miejscami na noclegnie mieli?my wi?kszych problemów, cho? lepiej nie czeka? do ostatniej chwili z ich poszukiwaniem.
Drug? niekwestionowan? zalet? trasy s? jej niezwyk?e walory historyczne.
 
 
 
dogodne miejsca biwakowe
 
 • Ostróda – Raczki (mo?liwo?? biwaku na ??ce, po uzgodnieniu) ok. 35 km;
 • Trudno o wcze?niejszy biwak, chyba ?e po ok. 10 km, przy wyp?ywie z jeziora. Pod mostem kolejowym w Samborowie jaz  (cz?sto zamkni?ty trudna przenoska).
 • Raczki – Nowe Miasto Lubawskie (biwak w OSIR, lub prywatny),  ok. 20 km;
 • Nowe Miasto – Szramowo (mo?liwo?? biwaku po uzgodnieniu), ok 20 km;
 • Szramowo – Brodnica (biwak za miastem na „zakolu”) ok.30 km:  w Tamie Brodzkiej mo?liwo?? wp?yni?cia na jez. Bachotek, na szlak pojezierza Brodnickiego.
 • Brodnica – Pusta D?brówka ( niezagospodarowane pole biwakowe przy mo?cie) ok. 20 km
 • Pusta D?brówka – Golub – Dobrzy? (przysta? „ Zacisze”) ok. 20 km;
 • Golub Dobrzy? – Elgiszewo ( „Osada Karbówek „ lub biwak gminny za mostem) ok.20 km
 • Elgiszewo – Toru? (przysta? K.S. „Budowlani”) ok 35 km, w tym 6 km Wis??. Na trasie 2 przenoski w Lubiczu – zapora uj?cia wody i zapora przy m?ynie.
 
 
 

 

4-5 dnidrw?ca2.jpg

1 dzie?: Samborowo - uj?cie I?awki /20 km
2 dzie?: uj?cie I?awki - Nowe Maisto Lubawskie /19 km
3 dzie?: Nowe Miasto Lubawskie - Wielki G??boczek /20 km
4 dzie?: Wielki G??boczek - Tama Brodzka /16 km 

 

Sp?yw 11-12 dniowy
Tyle czasu trzeba przeznaczy? ?eby przep?yn?? ca?y szlak Drw?cy (oko?o 210 km).

----------------------------------------------

 

 

                                                            NOWO??

 

PAKIETOWA oferta na 1 dniowe sp?ywy na Drw?cy - okolice Ostódy – 50 z? / os. z wypo?yczeniem i transportem sprz?tu oraz osób, darmowym parkingiem. Propozycje tras:

 • rzeka Szel?znica – p?tla,
 • rzeka Drw?ca Idzbark – Ostróda,
 • Jezioro Szel?g Ma?y – tunel – Jez. Szel?g Wielki,
 • Stare Jab?onki – Ostróda lub Ostróda – Stare Jab?onki.

Zamówienie musi by? potwierdzone E-mailem list@starejablonki.pl lub SMS kom. +48 692 253 220

 

drw?ca_ogólna.jpg

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl