Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny Chocin?

Chocina - rzeka o d?ugo?ci ok. 35 km przep?ywa przez tereny Zaborskiego Parku Krajobrazowego. G?ównym dop?ywem Chociny jest Pr?dzona, która w dolnym biegu p?ynie przez obszary meliorowanych ??k i bagien. W zlewni Pr?dzonej znajduj? si? liczne jeziora. chocina1.jpg

Chocina w ?rodkowym biegu - od po??czenia z Pr?dzon? - p?ynie po sandrze Brdy w szerokiej zatorfionej dolinie. Na wysoko?ci miejscowo?ci Niepszczo??g i Wielkie Zanie dociera do granic Parku. Poni?ej Choci?skiego M?yna rzeka meandruj?c p?ynie w kierunku jeziora Karsi?skiego, wpadaj?c do niego w pobli?u miejscowo?ci Kokoszka, na 154 km biegu Brdy (na wysoko?ci linii nurtu Brdy).

Sp?yw Chocin? polecamy zdecydowanie pocz?tkuj?cym kajakarzom. Idealnie nadaje si? tak?e na sp?ywy rodzinne!

Sp?yw 2-dniowy
Tyle wystarczy aby przep?yn?? ca?? Chocin?, a? do J. Karasi?skiego.
1 dzie?: Zielona Chocina - Chocimski M?yn /12 km
2 dzie?: Chocimski M?yn - Swornegacie /12 km
Rzeka p?ytka, o bardzo spokojnym nurcie, meandruje g?ównie w?ród ??k, lasów i okolicznych zabudowa?. Mog? si? tam spokojnie wybra? nawet niedo?wiadczeni lub rodzice z dzie?mi. Doskona?a rzeka na po?wiczenie manewru skr?cania! ;)

Sp?yw 1-dniowy
Je?li mo?emy sobie pozwoli? na tylko 1 dzie? sp?ywania, proponujemy odcinek:
1 dzie?: Chocimski M?yn - Swornegacie /12 km

Najlepiej spotka? si? z nami w miejscowo?ci Swornegacie (dojazd autobusem PKS z Chojnic). Je?li podró?uj? Pa?stwo samochodem, mo?na zostawi? auta przy naszej bazie kajakowej w gospodarstwie agroturystycznym Pa?stwa Ja?dzewskich. Stamt?d wraz z kajakami zawieziemy Pa?stwa do miejsca wodowania kajaków.

 

chocina3.jpg

Przydatne punkty na szlaku Chociny:

 

24km: ZIELONA CHOCINA – pocz?tek sp?ywu
19km: k?adka – przenoska
16km: k?adka – przenoska
15km: most – przenoska
11km: CHOCI?SKI M?YN – przenoska
- Jezioro Karasi?skie
0km: SWORNEGACIE – koniec sp?ywu 

Komentarze

-

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl