Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny ?yn?

"Nurt rzeki systematycznie przy?piesza. Powoli przestajemy podziwia? niezwykle pi?kn? przyrod? i skupiamy si? na manewrowaniu. W rzece jest du?o zwalonych drzew, a nurt jest szybki. Jedna z naszych osad ?apie wywrotk?. Niecz?sty jest to widok w naszej op?ywanej grupie, wi?c zaczynamy si? niepokoi?. Staramy si? t?umaczy? mniej do?wiadczonym kajakarzom, by pochylali si? na przeszkod?, by nie da? si? odwróci?, ale i tak wiem, ?e ka?dy uczy si? na b??dach. Tak, te? si? dzieje – mamy kolejne wywrotki."

(tekst pochodzi z magazynu WIOS?O)

Bezpieczny odcinek ?yny na którym nie trzeba pozwole? :  LynaOlsztyn.jpg

1.Start - Wie? Ru? (22 km )  lub Bart?g - Br?swa?d (17km)

2.Br?swa?d - K?ódka 7,5km

3.K?ódka - Dobre miasto (12 km) lub Smolajny (19,5 km)

4.Dobre Miasto - ?aniewo 26 km

5. dzie? ?aniewo - Lidzbark Warmi?ski -Markajmy 17km

dla ch?tnych mo?liwo?? sp?ywu do Bartoszyc ( 1-2 dni)

 

Ciekawe po??czenie ?yny i jej dop?ywu - Pisa Warmi?ska na którym nie trzeba pozwole?

1.Start - Jezioro Dada - Tumiany camping (17km)

2. Tumiany - Wad?g 21km

3. Wad?g  - Br?swa?d 18 km

4. Br?swa?d - Dobre miasto 19 km

5.Dobre  Miasto - ?aniewo 26 km

6. dzie? ?aniewo - Lidzbark Warmi?ski -Markajmy 17km

dla ch?tnych mmo?liwos? kontymuowani sp?ywu do Bartoszyc ( 1-2 dni)

 

Sp?ywy 1 dniowe ?yn? do Olsztyna 

  •  Start - Bart?g

            Koniec - Olsztyn stare miasto - czas okolo 3 h 

Bart?g - Olsztyn [ok. 10 km] - rozpocz?cie sp?ywu w starej wsi warmi?skiej
Bart?g. Odcinek do Olsztyna jest ?atwy i sielankowy, rzeka p?ynie spokojnie
po?ród ??k, brzegi poro?ni?te s? wysok? trzcin?. Przep?ywamy pod mostami
drogowymi w Brzezinach i Pozortach. Za tym pierwszym, po lewej trudne do
zauwa?enia uj?cie rzeki Kortówki. Na lewym brzegu dzielnica Podgrodzie.
Dop?ywamy do mostu drogowego przy wybudowanym na lewym brzegu szpitalu miejskim.
Przep?ywamy przez Olsztyn, mijaj?c po drodze kilka mostów i k?adek dla pieszych.
Sp?yw ko?czymy przy jazie spi?trzaj?cym wod? w pobli?u Zamku, po lewej stronie.

  • Start - Bart?g 

Koniec - Olsztyn Dywity czas oko?o 7 h

 

 

 

 

?yna.jpgSp?ywy górn? ?yn? polecamy jedynie do?wiadczonym kajakarzom!

Na krótki sp?yw proponujemy wybra? odcinek:
1 dzie?: Waplewo - J. ?wi?te 19 km (rz. Marózka)
2 dzie?: J. ?wi?te - Kurki - ?a?sk 13 km

Sp?yw 3-7 dniowy
Taki d?u?szy sp?yw warto rozpocz?? w Brze?nie ?y?skim. Proponowana trasa to:
1 dzie? Brze?no ?y?skie - J. ?a?skie 19 km
2 dzie? J. ?a?skie - Ru? 16 km
3 dzie? Ru? - Br?swa?d 22 km
4 dzie? Br?swa?d - Dobre Miasto 19 km

5 dzie? Dobre Miasto - ?aniewo 26 km

6 dzie? ?aniewo - Lidzbark Warmi?ski -Markajmy 17km

dla ch?tnych mo?liwo?? kontynuowania sp?ywu do Bartoszyc ( 1-2 dni)

Na p?yni?cie takiej trasy trzeba zdoby? pozwolenie O?rodka Rz?dowego w ?a?sku (Dyrekcja O?rodka Wypoczynkowego URM tel. (0-89) 512 11 80) oraz Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Olsztynie tel. 89 537 21 00.

 

Dobra Pizzeria w Dobrym Mie?cie - tak?e dowozi za 1 z?/km - 608 020 240 

 

 

 

REZERWACJE - lyna@kajaki.pl

Komentarze

prze?omowy odc.2012.09.28
    pseudo:  Matt
    mail: -
    treśćOdcinek prze?omowy ?yny przez rezerwat "Las Warmi?ski" jest trudny i uci??liwy - wymaga pozwolenia uzyskanego w Regionalnej Dyrekcji Ochrony ?rodowiska w Olsztynie. Nie jest to problem, jednak?e terminy s? zaklepywane du?o wcze?niej a liczba kajakw jest ograniczana.
Prze?omowy odcinek ?yny w rzeczy samej polecam.
pytanie2011.09.06
    pseudo:  dave
    mail: davebartpol@yahoo.com
    data spływu:  oko?o 2012
    treśćCzy trudno uzyska? pozwolenie na przep?w przez o?rodek rz?dowy i las warmi?ski ?
dz?ki
davebartpol@yahoo.com
;)2011.07.29
    pseudo:  old?i
    mail: old?i55@wp.pl
    treśćP?yn??am ?yn? od samych ?rde? (z Or?owa do Lidzbarka Warmi?skiego) przed tu? przed przenosk?, po prawej stronie jest dobre miejsce na biwak. O zgod? trzeba chyba do so?tysa?
Potem camping w Dywitach. ale tam to na pewno trzeba zarezerwowa?.
I jeszcze pole namiotowe Wojdyty- to ju? za Dobrym Miastem.

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy sp?yw jednodniowe

 

?yna -  przez Olsztyn 

 

Marózka - Swaderki -> Kurki

 

Krutynia - Kruty? -> Ukta

 

Pisa -  Tumiany -> Barczewo

 

     REWELACYJNE TRASY

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                  
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl