Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Indywidualny sp?yw rzek? Prusin?

wda002.JPG

Prusina jest prawym dop?ywem Wdy. Górny brzeg rzeki przeznaczony jest dla osób pocz?tkuj?cych. Rzeka jest w miar? spokojna, wyst?puj? regularne ma?e bystrza, nieznaczne progi, ?agodne zakr?ty, mielizny i ?awice. Dolny odcinek rzeki polecany jest jedynie dla wprawionych kajakarzy. Wyst?puje wartki pr?d i istnieje niebezpiecze?stwo wywrotki. Szlak jest bardzo uci??liwy. Przeszkody wymagaj? wysiadania z kajaka i nie zawsze s? widoczne na pierwszy rzut oka. Odleg?o?? mi?dzy przeszkodami wynosi ok 2 - 4 m. Na szlaku wyst?puj? trzy przenoski. Rzeka jest jednak bardzo malownicza i polecana dla osób poszukuj?cych wra?e?.
D?ugo?? szlaku wynosi 27,5km. Wyp?ywa z jeziora Okoni?skiego niedaleko wsi Okoniny i wpada do Wdy w miejscowo?ci Tle?.
Rzeka obj?ta jest ochron? w ramach zespo?u przyrodniczo-krajobrazowego "Rzeki Prusiny".

Ca?y szlak Prusiny z Osiecznej, roz?o?ony jest na 2 etapy:
     1 dzie?: Osieczna - ?liwiczki - 12,5km
     2 dzie?: ?liwiczki - Tle? - 12,5km

Dok?adny opis szlaku
25,0
Osieczna, most drogowy, rzeka szeroko?ci 1,5 - 2 metry, uregulowana, p?ytka
24,3 most kolejowy
23,5 Ma?e Krówno, most
21,4 Du?e Krówno, most, a za nim niska k?adka nad w?sk? bystrzyn?, krótka przenoska lub sp?awienie kajaka pod spodem
20,2 By?yczek, most; na obu brzegach las, za kolejnym mostem pi?kny odcinek z bobrowymi tamami
1
7,7 ?oboda, elektrownia, przenoska praw? stron? 50 m; dalej w korycie najwi?cej na ca?ym szlaku zwalonych drzew; bardzo uci??liwie ale malowniczo

13,5 d?ugi przepust pod nasypem nie uko?czonej drogi
wda109.JPG12,5 ?liwiczki, most i elektrownia wodna; staw przed spi?trzeniem p?ytki, o mulistym dnie; teren przy elektrowni po obu stronach rzeki wzd?u? drogi ogrodzony; aby si? przenie??, nale?y albo przerzuci? kajaki na prawo od jazów ponad pó?torametrowym ogrodzeniem, albo poszuka? we wsi osoby, która dysponuje kluczem od bramy
10,9 Sarnia Góra, wysoki most, pod nim wysoki uskok
9,8 Laski, most
8,7 Zazdro??, most, obok kapliczka s?upowa; spadek rzeki ro?nie
5,5 ???ek, most drogowy
3,9 Szar?ata, mostek; zaczyna si? ostatni, ca?kiem górski jak na nizinn? rzek? odcinek; du?y spadek (3,5‰), bystrza, liczne g?azy, ale do?? p?ytko; na zwalonych drzewach czasem tworz? si? uskoki
2,6 mostek przy le?niczówce Wygoda
0,0 Prusina uchodzi do Wdy, na ostatnim kilometrze tworz?c leniwe rozlewisko; mo?na zako?czy? sp?yw przy zaje?dzie naprzeciwko uj?cia.

Komentarze

Sprostowanie2009.03.03
    pseudo:  WojtekS
    mail: wojciechsafian@wp.pl
    data spływu:  10.X.2008
    treśćOdcinek rzeki Prusina przed Tleniem jest na tyle trudny, ?e nie da si? p?yn?? bo co chwil? trzeba omija?,a w?a?ciwie przeci?ga? sprz?t ponad powalonymi drzewami.

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2024 © www.kajaki.pl