Facebook | polski | english | deutsch
splywy kajakowe
Organizujemy dla Was spływy
kajakowe oraz kanu wszystkimi
rzekami w Polsce północnej.

Sp?yw indywidualny Pi?aw?


Uznawana za jeden z najbardziej atrakcyjnych szlaków kajakowych, przez wielu porównywana do Krutyni, stanowi obowi?zkowy punkt wakacyjnych przygód zapalonego kajakarza. Czysta, wspó? dzika, zielona , ods?ania pi?kno le?nych kniei i uroczyskowych jezior. P?ynie z dala od ludzkich siedzib, ale min??y ju? czasy, gdy na jednego turyst? przypada?y dwa bobry, wydra i pó? ?osia. Teraz bywa równie t?oczno na wodzie co i na brzegach, bo oprócz kajakarzy nad rzek? ?ci?gaj? w?dkarze, my?liwi, grzybiarze i… kolekcjonerzy militariów, dla których okolice s? prawdziwym rajem.

 

Nasze baza mie?ci si? w ?ubowie na szlaku Pi?awy - mo?liow?? pozostawienia samochodów oraz wynaj?cia domków

 

Sp?ywy 1 dniowe :

 

* Szwecja – Zabrodzie/Stanica Kr?psko (15 lub 20 km)

* G?owaczewo – Zabrodzie/Stanica Kr?psko (10 lub 15 km)

* Czechy? – Dobrzyca (17 km)

 

 

pilawa1.JPGPropozycje tras  na sp?ywy : 

Sp?yw 2-3 dniowy
Na krótki sp?yw proponujemy wybra? odcinek:
1 dzie?: ?ubowo - Liszkowo 17 km
2 dzie?: Liszkowo - Nadarzyce 24 km
3 dzie?: Nadarzyce - Zdbice 15 km

 

Polecamy go nawet osobom niedo?wiadczonym. Do miejscowo?ci ?ubowo mog? Pa?stwo dojecha? autobusem PKS ze Szczecinka (ok. 25km). Je?li podró?uj? Pa?stwo samochodem, mo?na go bezpiecznie zostawi? na parkingu w ?ubowie, przy polu namiotowym p. Gajdasika. Na zako?czenie sp?ywu minimum kierowców dowieziemy do pozostawionych aut.

 

inny wariant 3/4 dniowy - tylko odcinek rzeczny 

 

1. Nadzarzyce - Szwecja - 2 pola namiotowe ( 16km )

1a. Zalew Nadarzycki - Zdbice -pole namiotowe

2. Szwecja - Zabrodzie  - stanica wodna ( 14km )

2a. Zdbice -  Szwecja lub Glowaczewo

3. Zabrodzie - zajazd Celmar - zako?czenie sp?ywu ( 16km )

3a Szwecja - Zabrodzie

4a  Zabrodzie - zajazd Celmar ( 16km )

 

 

pilawa2.JPG

 

Sp?yw 4-5 dniowy
Proponowana trasa to:
1 dzie?: ?ubowo - Liszkowo 17 km
2 dzie?: Liszkowo - Nadarzyce 24 km
3 dzie?: Nadarzyce - Zdbice 15 km
4 dzie?: Zbice - G?owaczewo 17 km
5 dzie?: G?owaczewo - Kr?psk [binduga kolo mostu drogowego] ok. 2km od centrum Krepska - 15 km

 

 

 

 

 

 

rezerwacje :  pilawa@kajaki.pl  tel: 790-220-914  p. Marek

 

Krótka charakterystyka sp?ywu

 

Sp?yw Pi?aw? jest ?atwy i bezpieczny, ale fragmentami do?? uci??liwy i nieco jednostajny. Na ca?ej trasie sp?ywu rzeka jest g??boka, jedyne przeszkody obok tam, jazów i grobli stanowi? zwalone pnie drzew.

 

Górny bieg rzeki nie nastr?cza ?adnych problemów i jest bardzo malowniczy - p?ynie si? ?atwo przez kolejne jeziora. Wi?kszo?? przeszkód na trasie to stosunkowe ?atwe do pokonania przew??enia pod mostami i groblami. Trzeba jednak uwa?a? bo zdarzaj? si? tak?e potencjalnie znacznie gro?niejsze niespodzianki, w rodzaju np. niezabezpieczonego jazu z kilkumetrowym wodospadem.

 

 

?rodkowy bieg jest najmniej ciekawy widokowo i równocze?nie naj?mudniejszy - rzeka przebija si? przez las, na d?ugim odcinku nie ma praktycznie ?adnych punktów orientacyjnych. Sp?yw utrudniaj? liczne przeszkody ze zwalonych drzew - cz??? daje si? pokona? bez wysiadania z kajaka, niektóre wymagaj? przeci?gania go przez zator stoj?c w wodzie lub balansuj?c na zatopionych pniach, w kilku miejscach niezb?dne s? d?u?sze przenoski wzd?u? brzegu, zazwyczaj bardzo bagnistego.

 

 

Dolny bieg rzeki jest znowu bardziej urozmaicony - nie ma po drodze du?ych jezior, ale te? mniej jest naturalnych zatorów. Za to przed wiosk? Zabrodzie znajduje si? najd?u?sza przenoska na ca?ej trasie.

 

 

Dla przed?u?enia przyjemno?ci mo?na kontynuowa? sp?yw wzd?u? Gwdy, a? do samej Pi?y. Ta cz??? sp?ywu jest ?atwa, bo Gwda to du?a rzeka, ale jej czysto?? przedstawia sporo do ?yczenia. W samej Pile brzegi rzeki s? umocnione betonowymi p?ytami.

Jedyna d?u?sza i zajmuj?ca wi?cej czasu sta?a przenoska na trasie znajduje si? przed Zabrodziem, na tamie spi?trzaj?cej wod? przed hodowl? pstr?gów. Po drodze jest jednak wiele krótszych przenosek, sta?ych i sezonowych, tj. zale?nych od liczby zwalonych pni przegradzaj?cych rzek?. W sumie pokonanie ich zajmuje sporo czasu i bywa nie mniej wyczerpuj?ce ni? samo wios?owanie. Nale?y te? uwa?a? bo kilka przeszkód, g?ównie w górnym biegu rzeki, mo?e by? niebezpiecznych - niezabezpieczone i nieoznakowane jazy z ró?nej wysoko?ci bystrzami lub prawdziwymi wodospadami. 

 


pilawa6.JPG

Atrakcje na trasie:
- cmentarzysko z grobami skrzynkowymi i popielnicowymi z epoki ?elaza (600 - 350 lat p.n.e) nad jeziorem Lubicko Wielkie
- drewniany most czo?gowy
- coroczne koncerty bluesowe w G?owaczewie
- Mozliwa wycieczka rowerowa np. z Nadarzyc do Bornego Sulinowa - opuszczonego miasta przez Grodek. (http://www.opuszczone.com/galerie/borne/index.php>Zdj?cia z Bornego Sulinowa
Mapa szlaku - kliknij aby powi?kszy?

pi?awa_ogólna1.jpg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
agroturystyka Nadzarzyce 61 -Kami?ski MIros?aw -  w sumie 34miejsca - 10 pokoi - 602 668 695

agroturystyka ?ubowo - Gajdasik - 3 domki 6 osobowe - ok 250 z? - 691 211 141
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Komentarze

Pi?awa2008.08.30
    pseudo:  Grzechu222
    mail: -
    treśćFajna rzeka, polecam!! Szkoda tylko,ze kajaki sprzeda?y nas do innej firmy nie powiadamiaj?c nas o tym!!! Pierwszy raz mi si? to zdarzy?o z t? firm?, reszta ok.
wow2008.04.18
    pseudo:  abka2221
    mail: nurek22212wp.pl
    data spływu:  7.07.2006-10.072006
    treśćpolecam robi wra?enie!!!!!!!!!!!!!

Rezerwacje >>>

Szybka wst?pna rezerwacja kajaków i kanu dzi?ki przyjaznemu formularzowi.

ZAREZERWUJ ju? teraz >>>

Cennik wynajmu kajakówvista pionowo.gif

Kajaki polietylenowe 2 i 1 os: 
od 89 PLN  - 99 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Kajaki i kanu 3 osobowe:
od 99 PLN  - 129 PLN/1 dzień
------------------------------------- 
Koszt transportu:
kajaków : 2 zł- 3.5 zł /km
Pytania  - info@kajaki.pl

Wypożyczalnie kontakt :

SZKARPAWA i TUGA - tuga@kajaki.pl

KANAL ELBLĄSKI - pochylnie@kajaki.pl 

PIASNICA i REDA -  reda@kajaki.pl

RADUNIA - radunia@kajaki.pl

---------------------

BRDA - brda@kajaki.pl  

SŁUPIA i ŁUPAWA - slupia@kajaki.pl

PARSĘTA i REGA - rega@kajaki.pl

PIŁAWA i GWDA - pilawa@kajaki.pl 

DRAWA - drawa@kajaki.pl

---------------------

HAŃCZA i  ROSPUDA -  hancza@kajaki.pl

SAPINA i WĘGORAPA -  sapina@kajaki.pl 

BIEBRZA                   -  biebrza@kajaki.pl

---------------------

KRUTYNIA - krutynia@kajaki.pl 

ŁYNA - lyna@kajaki.pl

MARÓZKA - marozka@kajaki.pl

OMULEW - omulew@kajaki.pl

DRWĘCA - drweca@kajaki.pl

---------------------

WKRA - wkra@kajaki.pl

---------------------

INNE TRASY  - info@kajaki.pl

Kajaki.pl_FB.jpg

zobacz te? FAQ >>>

Kajakiem po Piławie i Gwdzie

kajaki004.jpg

 Je?li szukasz sp?ywu kajakowego na kilka dni w otulinie lasów - zapraszamy

pytania i rezerwacje -pilawa@kajaki.pl 

Polecamy wodoodporne i BARDZO WYTRZYMA?E pojemniki na telefon, dokumenty, pieni?dze itp

 opakowanie1b.jpg

REWELACYJNA CENA - 19 z?

         zamów teraz  - info@kajaki.pl

                     tel - 695 676 090
Kaszuby: Brda | Chocina | K?onecznica | Kulawa | Prusina | Wda | Zbrzyca
Mazury: Dadaj - Pisa Warmi?ska - Wad?g | Dajna i Guber | Drw?ca | Ko?na | Krutynia | ?yna | Sapina (1/2 dni) | Wel | W?gorapa
Pojezierze Drawskie: Drawa | Gwda | Korytnica | Pi?awa | Rurzyca
Pomorze: ?eba | ?upawa i Bukowina | Pars?ta | Pia?nica | Radew | Radunia | Reda | Rega | S?upia | Wieprza | Wierzyca i Wietcisa
Suwalszczyzna: Biebrza | Blizna | Czarna Ha?cza | Rospuda
?u?awy Gda?skie: Kana? Elbl?ski | Liwa | Mot?awa | Nogat | Szkarpawa | ?wi?ta | Tejna (Tyna)
Litwa: Dubissa (Dubysa) | ?okaja i ?ejmiana | Mereczanka (Merkys) | Niemen | Salcia | ?wi?ta (Sventoji) | U?a | U?a+Mereczanka+Niemen
Obozy kajakowe: Wczasy kajakowe:

aktualnosci | najczęciej zadawane pytania | imprezy integracyjne | sprzęt | sklep kajakarza | kontakt
1993 - 2023 © www.kajaki.pl